Kven er vi

Skre Natur- og Miljøvurdering er eit nettbasert konsulentfirma, stasjonert i Bergen, som utfører oppdrag innan fagfelta forvaltning og miljøvern, prosjektarbeid, rapportskriving og natur- og kulturfagleg forskning. Vi har eit stort nettverk av kontaktpersonar ved ulike forskningsinstitusjonar og offentleg administrasjon både i Norge og i andre nordiske land, som kan koplast inn etter behov.

Skre NMV har solid naturfagleg bakgrunn med vekt på botanikk, vegetasjonsøkologi, skogfag og plantefysiologi. Vi har god kontakt med forskningsmiljø i inn- og utland, og mangeårig erfaring med forsøksplanlegging og prosjektarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Langsiktig naturovervaking med tanke på spreiing av planter eller av stress- og miljøskader (klima og forureining) er eit anna av våre spesialområder. Skre NMV kan og tilby ei rekkje informasjonstilbod og -tenester innan desse fagfelta. Vi har og solid bakgrunn i overvaking av kulturfaglege verneverdiar og lokalhistorisk tradisjon på Vestlandet.

Utdanning

– Hovudfagseksamen i botanikk ved Universitetet i Bergen 1964
– Eksamen i pedagogisk psykologi ved UiB 1964
– Eksamen i geologi og jordbunnslære ved NLH i 1966.
– Doktorgrad (Ph.D.) i plantefysiologi ved Universitetet i Bergen 1994 på avhandlinga ”Growth processes in mountain birch (Betula pubescens Ehrh. ssp. tortuosa) and other deciduous tree species, with particular reference to dark respiration as a factor limiting growth at low temperatures.”

Erfaring

1965 – 1975 Vit. ass. ved Botanisk Institutt, Norges Landbrukshøgskole
1975 – 1977 Stipendiat ved McGill University, Montreal, Canada
1977 – 2003 Forskar ved Norsk Institutt for Skogforskning, Bergen
2000 – 2003 Koordinator for det EU-støtta forskningsprosjektet om nordiske bjørkeskoggrenser, HIBECO
2012 – 2016 Vise-koordinator for det europeiske COST Action nettverket om tregrenser (SENSFOR)
CV

Publikasjonar

Studentkurs Italia 2016
Bjørkefelt, Vardø 2017
Naturvernsynfaring, Bergen 2017
Landbrukskonferanse, Sarajevo 2017
Tregrensekonferanse, Sofia 2016
Bjørkefelt Kilpisjarvi 2017, granplantefelt Vardø 2017, folkedanskurs Fana 2014
Bjørkefelt Kilpisjarvi 2017
Granplantefelt Vardø 2017
Foredrag, Fana 2017

Kontakt oss

Telefon: (+47) 55 91 51 53
Mobil: (+47) 909 64 834
E-post: oddvar@nmvskre.no


Adresse:

Skre Natur- og Miljøvurdering
Kvernabekkveien 72
5243 Fana

Om oss

Skre Natur- og Miljøvurdering er eit nettbasert konsulentfirma, stasjonert i Bergen, som utfører oppdrag innan fagfelta forvaltning og miljøvern, prosjektarbeid, rapportskriving og natur- og kulturfagleg forskning.